Betingelser vedrørende massasje

Jeg utfører behandlinger på alle raser i alder fra 1 år og oppover. Yngre hunder kan få "tilvenningsbehandling", men ikke full massasje. 

Noen hunder har tilstander som gjør at vi ikke kan utføre en behandling pga faren for kontraindikasjoner. Her er en liste over tilstander og medisinering der det ikke kan masseres:
- Nervesykdommer feks "wobbler" og NCL
- Artritt/ leddbetennelse
- Kreft
- Drektighet
- Nyresvikt
- Eplepsi med hyppige anfall
- Brokk
- Prolaps som nylig har oppstått

Hunder med akutte skader og sår, betennelse/inflammasjon, infeksjon, feber eller smittsomme sykdommer skal heller ikke behandles av massør.

Når det kommer til medisinbruk så finnes det også kontraindikasjoner i dette feltet. Dersom hunden går på en av disse medikamentene så skal den i prinsippet ikke få behandling av massør. Medisinene det gjelder er i disse kategoriene:
- Smertestillende
- Antibiotika
- Kortison
- Betennelsesdempende

Ved kronisk sykdom og medisinering kan allikevel en massasje gjennomføres dersom det fremvises attest fra veterinær hvor dette anbefales for dette individet. 

Massasje regnes ikke som doping iht NKKsantidopingreglement avsnitt 5:
"5. KARENSTIDER FOR BEHANDLINGSMETODER
Det er ikke tillatt å fremføre hund til start/bedømmelse som har fått behandling med akupunktur, kiropraktikk eller andre fysikalske metoder (som laser, ultralydbehandling, elektrisk strøm, ioniserende stråling eller transkutan nervestimulering) for å skjule eller lindre/bedre sykdom eller skade, før virkningen av behandlingen er helt forsvunnet. Slike metoder har en karenstid på 4 dager. Unntak fra dette er sjokk- eller pulsbølgeterapi der karenstiden er 14 dager. Puls- eller sjokkbølgeterapi skal kun utføres av veterinær – metoden er forbudt å utføre av ikke-veterinær på konkurransehund. På konkurransedagen (før bedømmelse) er det kun tillatt med massasje med hendene (ikke bruk av noen form for apparatur)."