Behandlinger og priser

I praksisperioden gir jeg behandlingene kostnadsfritt og kjører ut til eiers adresse.

Ordinær time:
Timen starter med en besiktigelse av hunden og info samles inn (anamnese). Deretter skal hunden mønstres i de ulike gangartene dersom det er ønskelig. En palpasjon av hunden gjennomføres for å kartlegge videre behandlingsmetode. Til slutt masseres/stretches hunden med fokus på evt funn ved palpasjon. 
Pris: 0,-
Tid: ca 1 time

Tilvenningsbehandling:
Dette benyttes med valper eller urolige hunder som skal behandles for første gang. Gangen er tilsvarende en ordinær time, men dette er med fokus på å bygge en god relasjon og skape tillitt. Her brukes det god tid, det gjøres ingen grundig palpasjon eller dyp massasje. Hunden skal ha en positiv opplevelse og grunnlaget for videre behandling legges.
Pris: 0,-
Tid: ca 30 minutter

Laserbehandling:
Jeg tar også videreutdannelse i bruk av laser i 2021. Mer info kommer.

Journal:
En digital journal skrives etter hvert besøk/behandling. Denne er konfidensiell og vi som behandler har taushetsplikt.