CBARQ

Vi har gått over til å bruke CBARQ som en mentalitetstest på våre hunder. Denne testen er anbefalt av Manimal, som er Norges fremste senter innen etologi og atferd på hund. Denne testen tar for seg hvordan hunden er i hverdagen og er ikke kun basert på én dag (testdagen). Vi har sett at denne testen viser et mer nøyaktig resultat på våre hunder.

 • Bjurling's Snowball

  11.03.18

 • SnowWhite's Balthazar

  11.03.18

 • Lahelle's Disney

  11.03.18

AD

Vi bruker Dyrenes Venn når vi røntger våre hunder for AD, og er godt fornøyd med kvaliteten på deres arbeid. Resultater gitt fra NKK med registrering i NOX. Vi fokuserer på helheten på individet og legger mer vekt på prestasjon og den daglige funksjonen på hunden.

 • Bjurling's Snowball H

  17.04.15 Ingen forkalkninger
  18.08.16 Ingen forkalkninger

 • Bjurling's Snowball V

  17.04.15 Ingen forkalkninger
  18.08.16 Ingen forkalkninger

 • SnowWhite's Balthazar H

  17.07.17 Ingen forkalkninger

 • SnowWhite's Balthazar V

  17.07.17 Ingen forkalkninger

 • Lahelle's Disney H

  30.03.17 Ingen forkalkninger

 • Lahelle's Disney V

  30.03.17 Ingen forkalkninger

HD

Vi bruker Dyrenes Venn når vi røntger våre hunder for HD, og er godt fornøyd med kvaliteten på deres arbeid. Resultater gitt fra NKK med registrering i NOX. Vi fokuserer på helheten på individet og legger mer vekt på prestasjon og den daglige funksjonen på hunden.

 • Bjurling's Snowball

  17.04.15 Ingen forkalkninger
  18.08.16 Ingen forkalkninger

 • SnowWhite's Balthazar

  17.07.17 Ingen forkalkninger

 • Lahelle's Disney

  30.03.17 Ingen forkalkninger

Spondylose

Vi bruker Dyrenes Venn når vi røntger våre hunder for Spondylose, og er godt fornøyd med kvaliteten på deres arbeid. Resultater gitt fra autorisert veterinær via attest. Vi fokuserer på helheten på individet og legger mer vekt på prestasjon og den daglige funksjonen på hunden.

 • Bjurling's Snowball

  18.08.16 Ingen forkalkninger

 • Bjurling's Snowball

  18.08.16 Ingen forkalkninger

 • SnowWhite's Balthazar

  17.07.17 Ingen forkalkninger

 • SnowWhite's Balthazar

  17.07.17 Ingen forkalkninger

 • Lahelle's Disney

  30.03.17 Ingen forkalkninger

 • Lahelle's Disney

  30.03.17 Ingen forkalkninger