Lahelle Bulldogs

Lahelle Bulldogs er et lite oppdrett av Amerikansk Bulldog av typen Standard/Performance.

Vi driver ikke stort, men retter vårt fokus på å få frem mentalt stabile familiehunder med en god almenn helse og godt gemytt. Vi venter derfor på resultater av våre gjennomførte parringer før vi planlegger nye kull. På denne måten kan vi alltid forbedre oss.

Hundene vi bruker har jakt- og vokterinstinkter med catch-dogs på villsvin i linjene. Noen individer vil derfor ha et høyere driv enn andre. Våre hunder er først og fremst familiehunder, men gjør det godt i både utstilling og sport.

Oppdatert 30.11.18 Våre hunder, Utstilling&Sport